top of page
Dress Making Starter 01
คอร์สเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าผู้หญิงเบื้องต้น 01

เหมาะสำหรับ :

นักเรียนที่ไม่มีพื้นฐาน ต้องการเรียนรู้การวัดตัว ทำแพทเทิร์น ตัดเย็บเสื้อผ้าตั้งแต่เบื้องต้น เพื่อตัดเย็บเสื้อผ้าใส่เองได้หลายๆแบบ

 

ระยะเวลา : เรียน 13 ครั้ง ครั้งละ 3 ชม.

ค่าเรียน : 8,950.- (รวมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน)

เนื้อหา:

เรียนวัดตัว

กระโปรง >

เรียนแพทเทิร์น 4 ทรง : ทรงตรง ทรงสอบ ทรงเอ ทรงย้วย

เรียนตัดเย็บกระโปรง 1 ตัว

เสื้อ >

แพทเทิร์นเสื้อพื้นฐาน  : เรียนเกล็ดเสื้อ 3 แบบ และ คอเสื้อ 3 แบบ

เดรส >

นำแพทเทิร์นเสื้อ มาเชื่อมกับแบบแพทเทิร์นกระโปรง เป็นแพทเทิร์นเดรส และตัดเย็บเดรส 1 ชุด

กางเกง >

ทำแพทเทิร์นและตัดเย็บกางเกง 1 ตัว

Dress Making Starter 02
คอร์สเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าผู้หญิงเบื้องต้น 02

เหมาะสำหรับ :

นักเรียนเรียนจบจากคอร์ส Starter 01 และ นักเรียนที่มีพื้นฐานการทำแพทเทิร์นตัดเย็บเสื้อผ้ามาบ้างแล้ว และต้องการเรียนรู้แบบเสื้อผ้าอื่นๆ เพิ่มเติม

ระยะเวลา : เรียน 17 ครั้ง ครั้งละ 3 ชม.

ค่าเรียน : 11,700.- (รวมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน)

เนื้อหา:

เรียนวัดตัว

กระโปรง >

เรียนแพทเทิร์น 2 ทรง : ทรง 6 ชิ้น ทรงทวิสต์(กระโปรงจีบ)

เรียนตัดเย็บกระโปรง 1 ตัว

เสื้อ >

ตัดเย็บเสื้อเชิ้ต 1 ตัว ปรับความสั้นยาวของตัวเสื้อ และแขนเสื้อได้

กางเกง >

ทำแพทเทิร์นและตัดเย็บกางเกงขายาว 1 ตัว (ใส่ซิปหน้า)

Dress Making Full Course

(everyday women’s wear)

คอร์สเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าผู้หญิงระยะยาว

เหมาะสำหรับ :

สำหรับนักเรียนที่ต้องการทำเสื้อผ้ากลางวันใส่เอง และทำเพื่อขาย ต้องการเรียนรู้วิธีการวัดตัว ทำแพทเทิร์น ตัดเย็บเสื้อผ้า ตั้งแต่เบื้องต้น ไปจนถึงเสื้อเชิ้ตและกางเกงขายาว

 

ระยะเวลา : เรียน 29 ครั้ง ครั้งละ 3 ชม.

ค่าเรียน : 19,500.- (รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน)

เนื้อหา :

เรียนวัดตัว

กระโปรง >

เรียนแพทเทิร์น 6 ทรง : ทรงตรง ทรงสอบ ทรงเอ ทรงย้วย ทรง 6 ชิ้น ทรงทวิสต์(กระโปรงจีบ)

เรียนตัดเย็บกระโปรง 1 ตัว

เสื้อ >

แพทเทิร์นเสื้อพื้นฐาน  : เรียนเกล็ดเสื้อ 3 แบบ และ คอเสื้อ 3 แบบ

ตัดเย็บเสื้อเชิ้ต 1 ตัว ปรับความสั้นยาวของตัวเสื้อ และแขนเสื้อได้

เดรส >

นำแพทเทิร์นเสื้อที่เรียน มาเชื่อมกับแบบแพทเทิร์นกระโปรงที่เรียน เป็น แพทเทิร์นเดรส และตัดเย็บเดรส 1 ชุด

กางเกง >

ทำแพทเทิร์นและตัดเย็บกางเกง 1 ตัว

bottom of page