top of page

Fashion Drawing

คอร์สเรียนวาดหุ่นแฟชั่น

Fashion Design

คอร์สเรียนออกแบบแฟชั่น

คอร์สเรียนวาดภาพแฟชั่นสำหรับท่านที่สนใจวาดหุ่นแฟชั่น (Fashion Figure) แบบเสื้อผ้าและลงสี

 

วัตถุประสงค์

> คอร์สเรียนเบื้อต้นสำหรับผู้ที่ไม่เคยวาดภาพแฟชั่น และลงสีมาก่อน

> เหมาะกับผู้ที่ต้องการวาดรูปแฟชั่น นักเรียนเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย-เตรียมผลงานเรียนต่อ

 

เนื้อหาที่สอน

สอนวาดหุ่นแฟชั่น วาดท่าทางต่างๆ การลงแสงเงา วาดเสื้อผ้า การวาดรายล่ะเอียดของผ้า การลงสีชนิดต่างๆ

 

ค่าเรียน >

เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชม. คอร์สละ 5,800.-

คอร์สเรียนออกแบบแฟชั่น เรียนรู้วิธีคิดคอนเซปต์ วางรูปแนวทางรูปแบบเสื้อผ้า การทำคอลเล็กชั่น

 

วัตถุประสงค์

> คอร์สเรียนต่อเนื่องสำหรับผู้ต้องการเรียนรู้วิธีการออกแบบเสื้อผ้าอย่างถูกต้องตามกระบวนการ

> เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออกแบบแฟชั่น นักเรียนเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย-เรียนต่อ

 

เนื้อหาที่สอน

คิดคอนเซปต์ หาแรงบันดานใจ วางรูปแบบและออกแบบคอลเล็กชั่นเสื้อผ้า

 

ค่าเรียน >

เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชม. คอร์สละ 5,800.-

bottom of page