Full Courses 

เหมาะสำหรับนักเรียนที่สนใจ การทำแพทเทิร์นและตัดเย็บอย่างละเอียด
และต้องการประยุกต์แบบเอง ต่อยอดได้หลากหลาย
เหมาะทั้งตัดเย็บเพื่อใส่เอง และเพื่อขายค่ะ

Dress Making

-----------------

คอร์สเรียนทำแพทเทิร์นตัดเย็บเสื้อผ้า

Fashion Drawing & Design

----------------------------------

คอร์สเรียนวาดภาพและออกแบบแฟชั่น

Leather workshop

------------------------

คอร์สเรียนทำกระเป๋าหนัง

Computer Arts

& Graphic Design

-----------------------

คอร์สเรียนออกแบบกราฟฟิค

เขียนภาพด้วยคอมพิวเตอร์

รอบเรียน -

ตารางเรียน

ดูรายละเอียด

คอร์สระยะสั้น