BNK Studio จะยังตั้งอยู่

ที่อาคารโรงหนังลิโด้ต่อไปนะคะ

ขอบคุณความห่วงใยจากหลายท่านที่ถามมา :) เพราะส่วนที่เราตั้งอยู่เป็นสัญญาที่ทำขึ้นกับทางฝ่ายทรัพย์สินจุฬา’ ไม่ได้ขึ้นตรงกับโรงหนังลิโด้ ในส่วนจะถูกปิดปรับปรุงตามข่าวคือพื้นที่เช่าของโรงหนังเท่านั้นค่ะ พื้นที่นั้นเป็นคนละส่วนกับที่โรงเรียนตั้งอยู่ เราจะยังอยู่ที่อาคารเดิมต่อไปนะ พบเราได้ที่อาคารเก่า เวลาเดิม แต่เราปิดทุกวันจันทร์นะคะ ถ้ามาแล้วไม่เจอกันในวันจันทร์ไม่ต้องตกใจนะคะ

// see u. all same place ^^*