Materials.

ผ้า 1 เมตร, เข็ม-ด้าย, ริบบิ้นหรือผ้าที่กลับเป็นไส้ไก่ยาว 90-95 ซม., ชอล์คเขียนผ้า, ที่กดรอย-กระดาษคาร์บอน, เข็มหมุด, เข็มกลัด, กระดาษเขียนแบบ, ไม้บรรทัดตรง, ไม้โค้งเขียนแบบ, ดินสอ ยางลบ, กรรไกร, จักรเย็บผ้า

Easy Piece

Easy Pleat Making

Steps.

1. วางแพทเทิร์น ทบผ้า
2. เผื่อเย็บโดยรอบ 2 ซม. ตามรูป ตัดผ้าแบบเดียวกัน 2 ชิ้น เพื่อเป็นชิ้นหน้าและชิ้นหลัง
3. กดรอยเส้นเย็บ ด้วยที่กดรอยและกระดาษคาร์บอน บนผ้าทั้ง 2 ชิ้น
4. แกะแพทเทิร์นออก เย็บเก็บริมเส้นข้าง
5. พับเย็บด้านบนของตัวเสื้อให้เป็นช่อง 1.5 ซม
6.สอดริบบิ้นหรือไส้ไก่เข้าในช่องที่เย็บตามข้อ 4 ของเสื้อชิ้นหน้าโดยใช้เข็มกลัดกลัดที่ปลายริบบิ้น แล้วค่อยๆสอดริบบิ้นจนออกมาอีกด้าน และร้อยเข้าช่องที่เย็บตามข้อ 4 ของเสื้อชิ้นหลังเช่นกัน แล้วเย็บปลายริบบิ้นทั้ง 2 ฝั่งเข้าด้วยกัน
(ใช้ใส้ไก่หรือริบบิ้นก็ได้ค่ะ)
ปรับความยาวของเส้นไหล่ ทั้ง 2 ด้าน ฝั่งละ 20 ซม. รูดปรับเส้นคอของตัวเสื้อให้ยาว 22 ซม. ทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลัง เย็บล็อคฝั่งซ้ายและขวาของช่องที่สอดริบบิ้น เป็นพับเย็บเก็บริมชายเสื้อ
Show More